Algemene voorwaarden

De juridische documenten

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 7 juni 2010 onder dossier nummer 37090212.

Tevens zijn op al onze hosting diensten de richtlijnen uit onze Acceptable Use Policy (AUP) van toepassing.